• ثبت نام


ریاست محترم دانشگاه: دکتر حسین خارا

 

 

 

سوابق آموزشی و اجرایی:

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مشاورمدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان
عضو شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان
کارشناس سابق مرکز تحقیقات شیلاتی گیلان
مشاور پژوهشی رییس سازمان شیلات ایران
مدیرگروه کارشناسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مدیر داخلی و عضو هییت تحریریه مجله علوم زیستی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان