• ثبت نام

 

 

تصویر

نام ونام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

   سیدمحمد سیدصادقی  مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

کارشناسی روابط عمومی

سید هادی صداریی

کارشناس امور فرهنگ اسلامی (قرآن وعترت)

کارشناسی ارشد فقه و مبانی خقوق

رضا مشتاق ماچیانی

کارشناس امور فرهنگ اسلامی (اقامه نماز)

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

 

 

 

 

24.jpg - 366.45 کیلو بایت

موسی بریسمی

کارشناس فناوري اطلاعات

کارشناسی ارشد کامپیوتر

مهدی بابانژاد واجارگاه

کارشناس آموزش

کاارشناسی ارشد کامپیوتر

bazargani.jpg - 4.63 kb

عظیم بازرگانی گیلانی

کارشناس عمران

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

انیس محمدی

مدیر آموزش

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مریم رمضانی اربوسرا

 کارشناس آموزش

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

مریم نظری

کارشناس آموزش

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

ابوالفضل قنبرزاده

کارشناس کتابداری

کارشناسی عمران

محمد رضا شریف زارع

کارشناس آموزش

کارشناسی برق

وحید عاشوری

کارگاه و کامپیوتر

 کارشناسی ارشد کامپیوتر

علی بازدید وحدتی

کارشناس امور دانش آموختگان

 

دانشجوی دکتری (PHD) تخصصی زراعت و اصلاح

نباتات

علینقی عباسی

کارشناس امور دانشجویی

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

1.jpg - 75.49 کیلو بایت

مهکامه صادقی نیا

 کارشناس امور دانشجویی دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر

علی صدری نژاد

مدیر اداری

 

دانشجوی دکتری (PHD) بهداشت و موادغذایی

سمیه سلیمی سجیرانی

کارگزینی هیات علمی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

فرهاد محبی پور

انبار

فوق دیپلم

گیتی رهبر

مدیر مالی

کارشناسی ارشد حسابداری

مجید قربانی

حسابدار

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مریم ربیعی

حسابداری دانشجویی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

شقایق حسینی

صندوق رفاه و بیمه دانشجویی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

بهروز فتاحی

متصدی امور دفتری

دیپلم

رحمان گلکار

انتظامات

کارشناسی روابط عمومی

سیدعباس میرراضی

 خدمات  دیپلم علوم انسانی

ایوب دست آموز

 انتظامات  دیپلم علوم انسانی

کامران نعمتی

 انتظامات  کارشناسی حسابداری
 

علی ایراندوست

خدمات

 کاردانی روابط عمومی