• ثبت نام

 

 

تصویر

نام ونام خانوادگی

سمت

میزان تحصیلات

   سیدمحمد سیدصادقی  مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

کارشناسی روابط عمومی

سید هادی صداریی

کارشناس امور فرهنگ اسلامی (اقامه نماز)

کارشناسی ارشد فقه و مبانی خقوق

رضا مشتاق ماچیانی

کارشناس حقوقی

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

لیلا نیک بین

کارشناس برنامه ریزی و دانش بنیان

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

جیران جمالی

کارشناس کتابداری

کارشناسی ارشد کتابداری

24.jpg - 366.45 کیلو بایت

موسی بریسمی

کارشناس فناوري اطلاعات

کارشناسی ارشد کامپیوتر

مهدی بابانژاد واجارگاه

کارشناس آموزش

دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر

azim.jpg - 6.17 کیلو بایت

عظیم بازرگانی گیلانی

کارشناس عمران

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

انیس محمدی

مدیر آموزش

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مریم رمضانی اربوسرا

 کارشناس آموزش

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

مریم نظری

کارشناس آموزش

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

ابوالفضل قنبرزاده

کارشناس آموزش

کارشناسی عمران

محمد رضا شریف زارع

کارشناس برنامه ریزی

کارشناسی برق

وحید عاشوری

کارشناس آموزش

 کارشناسی ارشد کامپیوتر

علی بازدید وحدتی

کارشناس امور دانش آموختگان

 

دانشجوی دکتری (PHD) تخصصی زراعت و اصلاح

نباتات

علینقی عباسی

کارشناس امور دانشجویی

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق

1.jpg - 75.49 کیلو بایت

مهکامه صادقی نیا

 کارشناس امور دانشجویی  کارشناسی کامپیوتر

علی صدری نژاد

مدیر اداری

 

دانشجوی دکتری (PHD) بهداشت و موادغذایی

سمیه سلیمی سجیرانی

کارگزینی هیات علمی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سیداحمدپورسید لزرجانی

 انباردار–امورتربیت بدنی  دانشجوی کارشناسی حسابداری

فرهاد محبی پور

انبار

دیپلم

گیتی رهبر

مدیر مالی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

مجید قربانی

حسابدار

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی

مریم ربیعی

حسابداری دانشجویی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

شقایق حسینی

صندوق رفاه و بیمه دانشجویی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

بهروز فتاحی

متصدی امور دفتری

دیپلم

رحمان گلکار

نقلیه

دانشجوی کارشناسی روابط عمومی

سیدعباس میرراضی

 خدمات  دیپلم علوم انسانی

ایوب دست آموز

 انتظامات  دیپلم علوم انسانی

کامران نعمتی

 انتظامات  دانشجوی کارشناسی حسابداری
 

علی ایراندوست

انتظامات

دانشجوی کاردانی روابط عمومی