• ثبت نام

 

 الف) اطلاعیه های مهم امور پایان نامه تحصیلات تکمیلی

 

نمودار گردش کار

 

روند کار پایان نامه

 

  

 

ب) دانلود فرم های مربوط به پایان نامه

 

 

 

فرم های مربوط به قبل از دفاع:

 

فرم الف

 

فرم پروپوزال

 

فرم عدم تکرار عنوان پایان نامه

 

فرم راهنمای Irandoc

 

فرم راهنمای سیکا

 

فرم گزارش پیشرفت کار

 

فرم گزارش پیشرفت کار سه ماهه پایان نامه

 

فرم تعیین استاد مشاور

 

فرم تایید حضور در جلسات دفاع

 

 

 

فرم های مربوط به حین دفاع:

 

فرم تایید پایان نامه و آمادگی دفاع توسط استاد راهنما

 

فرم تعیین داور

 

فرم داوری

 

زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

 

       فرم شرکت در جلسه دفاع

 

 

فرم های مربوط به بعد از دفاع:

 

فرم تایید یه انجام اصلاحات پس از دفاع

 

فرم انصراف از نمره مقاله

 

فرم تایید مقالات مستخرج از پایان نامه

 

فرم نمره

 

فرم اصالت پایان نامه

 

فرم منشور اخلاق پژوهش

 

فرم تائیدیه هیات داوران

 

فرم ب

 

چک لیست نگارش پایان نامه

 

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 

نحوه آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

فرم جدول درجه بندی کمی و کیفی نمرات پایان نامه دانشجویان کارشناسی