• ثبت نام

دانشجویان گرامی جهت شرکت در امتحانات پایان ترم همراه داشتن پرینت سه برگه زیر در هر جلسه امتحانی الزامی است.

۱. پرینت کارت امتحان

۲. پرینت گواهی سلامت:
وارد سایت زیر  شده ثبت نام کرده و گواهی سلامت خود را پرینت بگیرید.
salamat.gov.ir


۳. پرینت تکمیل شده فرم خود اظهاری:
فرم خود اظهاری قرار گرفته را چاپ و تکمیل کنید.

دانلود فرم خود اظهاری