• ثبت نام

960408.jpg - 112.87 kb

قابل توجه داوطلبان ادامه تحصیل در رشته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر: با توجه به تلاش ها و پیگیری های مجدانه ریاست محترم دانشگاه آزاداسلامی واحد رودسر  و رایزنی های صورت گرفته توسط مسئولان سازمان مرکزی دانشگاه با وزارت  علوم،تحقیقات  و فناوری همانند سال 95 پذیرش دانشجو داشته و داوطلبان عزیز می توانند به سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاداسلامی جهت انتخاب رشته مراجعه نمایند.