• ثبت نام

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته مدیریت امتحان میان ترم دروس میانی مدیریت دولتی 2 ، مدیریت تحول و سازماندهی تشکیلات و روشها استاد فیض روز سه شنبه مورخ 96/02/19 برگزار می گردد. ضمنا  مهلت تحویل مقالات علمی دانشجویان استاد فیض تا پایان اردیبهشت می باشد.